Öländsk kalksten

  

- från 1200-talets kyrkor via operahus till exklusiva bostäder

Välkommen till oss och låt dig hänföras av naturens egen poesi tillsammans med kunniga specialister på ämnet.

Lördagen den 5 mars mellan 10.00 och 15.00 arrangerar Projekt Öländsk Kalksten Ölandsstenens dag på Träffpunkt Öland (ÖTAB).

Dagen vänder sig till alla som är intresserade av den öländska kalkstenen, dess historia, nuvarande nyttjande och framtida möjligheter.

Cafét öppet hela dagen.

Invigning kl. 10.00 av Håkan Brynielsson, regionförbundet Kalmar län.

Författaren och fotografen Anders Johansson signerar sin nya bok, ”Ölands kalksten”. Han läser även poesi kl. 11.00-11.20 och 14.00-14.20

Näringslivschef Tage Selander, Mörbylånga kommun och näringslivschef Anders Nyholm, Borgholms kommun finns på plats hela dagen.

Övriga utställare/programpunkter

- Presentation av planerna på ett referenshus i kalksten i Halltorp. Tanken är att, till vår region identitetsknutna, material som framförallt öländsk kalksten och glas men även betong och trä ska användas. Bakom idén står arkitekterna Peder Knutsson och Peter Bergholm samt projektledaren för Öländsk kalksten, Lars Lundberg.

- Mörbylånga kommuns stadsarkitekt och miljö- och byggnadschef (Johan Lunde och Mats Lindahl) presenterar kalkstenens möjliga användningsområden vid byggnationerna i Färjestadens hamnområde.

- Geolog Jan Mikaelsson svarar på frågor om Ölands geologi.

- Kalkstensföretagen Cementa, AP Sten, Sjöströms stenförädling och Mysinge stenhuggeri visar på möjligheterna med den öländska kalkstenen.

- Borohus ger husköpare möjlighet att välja mellan olika kompletta trädgårdslösningar i samband med husköp. Allt i samma lånehandling.

- Eketorps borg-en borg i kalksten. Med Jan Olofsson från Kalmar läns museum. Dessutom finns möjlighet att prata arkeologi med Jan.

- Avancerad vattenskärningsteknik ger designmöjligheter för kalkstenen, inte minst inom möbelindustrin. Hugo Maddadi och RobertWreinert.

- Presentation av Projekt Öländsk Kalksten av projektledaren Lars Lundberg.

- Länstyrelsen, Projekt Öländsk Kalksten, högskolan samt AP sten i Sandvik presenterar en ny broschyr, Fossil och kalksten på Öland.

- Seppo Ekelund visar film om skurkvarnen i Jordhamn, den enda bevarade i sitt slag.

- Helena Niordson från Vägverket visar kalkstenens möjliga användning vid exempelvis rondellbyggen.

- Magnus Nilsson från Ventlinge kalk berättar om olika krossmaterial.

- Sparbanksstiftelsen Öland

- Projekt ”Mitt i” presenterar idéerna kring en geologisk trädgård.

- Konst och kultur med Edwin Böck och Anders Lundgren.

Projekt Öländsk Kalksten syftar till att lyfta fram nutida och framtida möjligheter för den öländska kalkstenen och den öländska stenindustrin.