Ännu en succé för Projekt Öländsk Kalksten

Den första av årets tre Stenens Dagar lockade en mängd människor till skurkvarnen i Jordhamn. Det bjöds på, som vanligt, fängslande föreläsningar av geolog Jan Mikaelsson. På mästerpedagogens vis förklarade han berggrundens utveckling med hjälp av ett snöre, två klädnypor samt ett antal smurfar. Dagens friska vindar gav bra fart på skurkvarnen som demonstrerades ett flertal gånger under dagen. Även hos Naturstenskompaniet i Sandvik var det mycket folk på besök för att få se en aktiv stenindustri.