För många hundra miljoner
år sedan föll kalkslam till
botten i ett varmt hav.

I havet levde många djur
som vi idag ser som spännande
fossiler i det öländska berget.

Bland de vanligaste är ortoceratiter,
även kallade ölandsspikar och
trilobiter(ölandsflundror).