Medverkande i
Öländsk Kalksten

Projekt Öländsk Kalksten delfinansierades av
Europeiska Unionen EG:s strukturfonder
© Strukturfondsdelegationen Mål 2 Södra, 2003

MEDFINANSIÄRER
• BORGHOLMS KOMMUN
• MÖRBYLÅNGA KOMMUN
• REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN
• SPARBANKSSTIFTELSEN ÖLAND
• EU MÅL 2 SÖDRA
• NATURSTENSKOMPANIET
• SJÖSTRÖM STENFÖRÄDLING AB
• MYSINGE STENHUGGERI AB
• CEMENTA AB

PROJEKTÄGARE
ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND

ETT SAMARBETE ÖVER BLOCKGRÄNSERNA